Wat betekenen die punten eigenlijk?

Wouter hangt iets op het witbord en Gerrit kijkt toe

Wat betekenen die punten eigenlijk?

Af en toe vragen mensen hoe onze interne ranglijst eigenlijk wordt berekend. Die scores zijn op het eerste gezicht mysterieus. Tijd voor uitleg van ons competitiesysteem.

In feite is het niet bijzonder ingewikkeld. Wie een beetje kan hoofdrekenen, kan de scores per ronde zelfs narekenen, wat met het populaire Keizersysteem niet mogelijk is.

Onze eigen puntentelling noemen wij ook wel het Van den Brinksysteem. Wijlen Jos van den Brink was namelijk de bedenker ervan. Hij had als belangrijkste uitgangspunt dat de ranglijst ongeveer de speelsterkte van de deelnemers moet weergeven. Daardoor krijgt iedereen een tegenstander die min of meer even sterk is.
Lees verder

Peiling interne competitie

tekening van hand die met potlood simpel enqueteformulier met drie emoticons invultNiet iedereen op onze schaakclub zal hetzelfde denken over de interne competitie. Daarom onderzoekt de ‘commissie competitiesysteem’ of er iets nodig is om de competitie nog beter of leuker te maken. We kijken daarbij vooral naar de indeling (wie tegen wie) en de puntentelling. Dit doen we op verzoek van het bestuur.

Graag willen we ook jouw mening. Hoe beleef jij de competitie? Wat vind jij belangrijk aan de interne? Lees verder

Toelichting interne competitie

De puntentelling op de ranglijst van de interne competitie werkt als volgt: een overwinning levert een basisscore van 3 punten op, een remise 0 punten en bij een nederlaag verlies je 3 punten. Die basisscore wordt gecompenseerd met het verschil in rangnummer van de twee spelers: 0,07 punt per plekje op de ranglijst (op basis van de waarde in de kolom “van” = je positie aan het begin van het seizoen).

Voorbeeld: als je wint van iemand die 10 plaatsen hoger staat op de ranglijst, dan krijg je daarvoor 3,70 punt (en je tegenstander levert 3,70 punt in). Bij remise krijg je er voor zo’n partij 0,70 punt erbij, en verlies kost 2,30 punt.

Zie ook Wat betekenen die punten eigenlijk? voor uitleg over de achtergronden en werking van ons competitiesysteem.

Om in aanmerking te komen voor de seizoensprijzen, moet je in een normaal seizoen (zonder lockdownmaatregelen) minimaal partijen 14 partijen in de interne competitie hebben gespeeld. Voor op vrijdagavond gespeelde externe teamwedstrijden kun je een vrijstelling krijgen van maximaal 4 partijen.

Komen er in de loop van het seizoen nieuwe spelers bij, dan worden ze min of meer op geschatte speelsterkte ingevoegd in de ranglijst, enigszins aan de conservatieve kant. Blijkt na enkele partijen dat deze inschaling niet klopt, dan kunnen we deze nog met terugwerkende kracht aanpassen.

In de eerste helft van het seizoen wordt ook gestreden voor het periodekampioenschap. Hiervoor wordt de ranglijst verdeeld(*) in 4 groepen (de nummers 1 t/m 15 in de beginstand, 16 t/m 29 enz.). Je wordt periodekampioen als je in jouw groep tussen september en eind januari de grootste progressie hebt geboekt, oftewel het meest bent gestegen.
(*) de verdeling in 4 groepen is virtueel en dient alleen voor de verdeling van de periodeprijzen; voor de indeling van de competitie per ronde gaan we uit van één lijst.

In het overzicht van gespeelde ronden zie je soms tussenronde staan. Dat is een extra competitieronde die gehouden is tijdens een evenement, bijvoorbeeld een snelschaak- of toernooiavond.

Gebruikte afkortingen en kolommen in de ranglijst

  • pos = huidige positie op de ranglijst
  • van = positie op de ranglijst aan het begin van het seizoen
  • groep = de groep (1 t/m 4) waarin je meespeelt voor de periodeprijs
  • ranglijst: je huidige puntenaantal op de ranglijst
  • score: je progressie sinds het begin van het seizoen
  • W/Z: wit-zwartsaldo
  • partijen: de gescoorde punten volgens de normale puntentelling (1, ½ of 0 per partij) en het aantal partijen