Open Rapid 2024

Huisregels 20ste Open Rapidkampioenschap van Moira-Domtoren

 • Een ieder die deelneemt aan het 20ste Open Rapidkampioenschap van Moira-Domtoren geeft hierbij toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.
 • Wij tolereren op het toernooi geen enkele vorm van racisme, agressie, hinderlijk of aanstootgevend gedrag.
 • Kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen is verboden.
 • Gebruik van de garderobe is op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. Let goed op je spullen en berg ze op!
 • Luister bij calamiteiten naar de vrijwilligers, organisatoren, arbiter en/of barpersoneel.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar. Een identiteitskaart kan mogelijk worden gevraagd.
 • In het Rode Kruis gebouw geldt het gehele toernooi een rookverbod. Er mag alleen gerookt worden voor het Rode Kruis gebouw bij de fietsenstalling of ergens verderop de parkeerplaats.
 • In situaties waarin deze huisregels niet voorzien beslist de organisatie over de mogelijkheid maatregelen te nemen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Toernooi regels 20ste Open Rapidkampioenschap van Moira-Domtoren

 Regels voor het toernooi:

 • Zorg dat de stukken na de partij weer allemaal op de beginpositie staan, zodat er geen tijd verloren gaat voor de start van de volgende ronde.
 • Vul het uitslagenpapiertje in en zet beide een krabbeltje ter ondertekening dat jullie het eens zijn over de uitslag.
 • Wanneer een resultaat verkeerd was ingevuld, potje met de verkeerde kleur is gespeeld en dit op tijd is aangegeven voordat de volgende ronde begint, dan zal dit nog worden verwerkt. Als dit niet op tijd wordt aangegeven, dan zal dit pas in de volgende ronde verwerkt.
 • Wanneer de pairings zijn gemaakt, zullen ze niet worden aangepast, alleen met uitzondering indien twee schakers al eerder tegen elkaar hebben geschaakt.
 • Elke zet moet met een hand worden gespeeld en de klok indrukken.
 • Het rechtzetten van de stukken mag alleen als wordt gezegd “Ik zet recht” of “j’adoube” of in een andere vorm dat hier op neer komt. Elke andere fysieke contact met een schaakstuk, anders dan onopzettelijk, zal worden gezien als het met intentie aanraken van dat schaakstuk.
 • Aanraken is zetten en wanneer een stuk is losgelaten op een veld voordat de klok is ingedrukt, is de zet al definitief.
 • De keuze van promotie staat vast, wanneer een stuk op het eindveld wordt geplaatst. Daarna kan dat stuk niet worden veranderd naar een ander stuk.
 • Bij promotie hoeft de pion niet perse het eindveld aan te raken, maar mag een stuk direct ook worden neergezet, maar alleen als er geen stuk van de tegenstander hoeft worden geslagen.
 • Een speler moet wel worden toegelaten de klok in te drukken als hij/zij een zet heeft gedaan. Het is niet toegestaan de klok eerder in te drukken dan dat een zet is gedaan.
 • Alleen de speler wiens klok loopt, mag zijn stukken recht zetten.
 • Voor de start van de ronde, bepaalt de arbiter aan welke kant van het schaakbord de klok staat.
 • Een gevallen vlag kan alleen door de tegenstander of door de arbiter worden geclaimd. Wanneer de vlag van de schaker is gevallen, dan verliest hij/zij de partij, maar indien de positie is zo dat de tegenstander jou niet mat kan zetten in welke volgorde van mogelijke legale zetten dan wordt de einduitslag een remise.
 • Wanneer tijdens de partij de schakers er achter komen dat de klok niet goed stond qua tijd, dan moet dit meteen gemeld worden bij de arbiter, die hier adequaat op zal handelen.
 • Als een speler de klok pauzeert om de arbiter erbij te halen, dan bepaalt de arbiter of de speler wel een legitieme reden had om de klok stil te zetten. Zo ja, dan handelt de arbiter het probleem af, zo niet dan krijgt de speler een penalty, hoogstwaarschijnlijk een tijdstraf.
 • Wanneer de wedstrijd wordt gestart met gewisselde kleuren en dit wordt opgemerkt binnen 10 zetten, dan mag de partij overnieuw worden gestart. Zo niet, dan moet de partij worden uitgespeeld.
 • Wanneer de speler een of meerdere stukken verkeert neerzet of omstoot, moet dit in zijn of haar tijd worden recht gezet. De arbiter kan een penalty geven als dit te vaak gebeurt.
 • Een illegale zet is compleet als de speler ook de klok heeft ingedrukt. De arbiter zal adequaat handelen. Bij een illegale zet is de partij niet meteen verloren. Bij een tweede illegale zet zal de partij verloren worden verklaard.
 • Mogelijke vormen van penalty’s dat de arbiter kan geven zijn:
  • Waarschuwing
  • Extra tijd aan de tegenstander toekennen
  • Het afnemen van jou tijd
  • Een partij gewonnen of verloren verklaren voor een van beide schakers
  • Uitsluiting van een of meer rondes
  • Uitsluiting van het verder toernooi

Regels voor het Zwitsers indeelsysteem:

 • Het aantal rondes dat gespeeld zal worden, is van te voren bekend
 • Twee schakers mogen niet meer dan een keer tegen elkaar schaken
 • Wanneer er een oneven aantal schakers zijn, zal een schaker niet worden ingedeeld. Die schaker zal een bye krijgen en krijgt evenveel punten als één overwinning.
 • Een schaker die al een bye heeft ontvangen of een overwinning heeft gekregen wegens het niet opkomen van een tegenstander, dan mag die schaker niet nog een bye ontvangen.
 • In het algemeen worden schakers tegen elkaar ingedeeld die dezelfde punten aantal hebben.
 • Voor elke schaker zal het verschil in het aantal keren wit of zwart spelen niet groter zijn dan 2 of -2.
 • Geen schaker zal drie keer achter elkaar dezelfde kleur wit of zwart ingedeeld krijgen.
 • In het algemeen krijgt een schaker een kleur die hij nog het minst vaak heeft mee gespeeld.
 • Wanneer wit/zwart verhouding gelijk is dan zal in de algemeenheid de schaker een andere kleur toebedeeld krijgen dan, die schaker in de vorige ronde had mee gespeeld.
 • Tie-breaks

 • Waneer schakers met een gelijk aantal punten eindigen zal de gelijkheid worden gebroken door te kijken naar de volgende criteria in de onderstaande volgorde.
 • WP = Weerstanspunten.
 • SB = Sonneborn Berger systeem.
 • Onderling resultaat.