Moira-Domtoren is op zoek naar nieuw talent

schaken utrecht

Dat er bij Moira-Domtoren talent zit, hoeft geen betoog. Op schaakgebied, maar ook organisatorisch. Denk maar aan al die jeugdleiders, die wekelijks schaakles geven aan de jeugd. En aan alle (goedbezochte) toernooien die wij als club organiseren of helpen organiseren. Voor twee van die toernooien zijn we op zoek naar een of meerdere nieuwe toernooileiders: het Rapidtoernooi op de laatste zaterdag van juni, en het Vierkampentoernooi in oktober. Als toernooileider organiseer en coördineer je het toernooi en hou je toezicht op het goede verloop. Het is erg leuk om te doen, staat goed op je cv, en je leert veel mensen kennen.

Ben jij een organisatietalent? Neem dan contact op met wedstr[at]moira-domtoren.nl of meld op de clubavond met iemand van het bestuur. Wil je eerst meer weten? Lees dan de antwoorden op veelgestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen

Hoeveel tijd gaat me dat kosten?
Het wordt hoe langer hoe meer gebruik om taken gesplitst in kleine pakketjes te verdelen over meerdere mensen. Het ligt voor de hand om dat ook bij het Rapidtoernooi en het Vierkampentoernooi te doen. Als toernooileider ligt je voornaamste taak op de toernooidag en – bij het Vierkampentoernooi – de toernooiavonden zelf. Veel taken kun je uitbesteden, zoals het plaatsen van info op de website, het aanmelden, het regelen van prijzen, het klaarzetten en opruimen van de zaal, het verwerken van de uitslagen, en de ratingrapportage aan de bond.

Ik ben (nog) geen lid van Moira-Domtoren. Is dat erg?
Natuurlijk is dat erg, maar om toernooileider te worden is het geen onoverkomelijk bezwaar!

Ik ben nog geen officieel wedstrijdleider, is dat een probleem?
Een van je taken is om toe te zien op het goede verloop van het toernooi. Je moet dus wel enige kennis hebben van de schaakregels, maar je hoeft geen officieel wedstrijdleider te zijn. Desgewenst kun je een cursus wedstrijdleider volgen, die regelmatig georganiseerd worden door de bond. Deze cursussen zijn niet gratis, maar in overleg met het bestuur kun je de kosten vergoed krijgen.

Overigens zijn er zelden problemen bij toernooien van Moira-Domtoren, ze verlopen altijd in een sportieve en gezellige sfeer.

Krijg ik er geld voor?
Nee, helaas niet. Wekelijks zetten vele mensen zich in voor Moira-Domtoren, maar allemaal als vrijwilliger. Dat geldt voor alle topschakers die onze club vertegenwoordigen in de teamwedstrijden voor de bond, voor de lesgevers, voor het bestuur, voor de opruimers, voor onze intern wedstrijdleider en dus ook voor de toernooileider. Maar natuurlijk krijg je wel veel erkenning, en een kleine blijk van dank aan het einde van het toernooi.

Tjerk Hacquebord