De zoete smaak van de eerste overwinning

Onverwacht heeft het jeugdige, vijfde team van Moira-Domtoren 19 december de eerste over­winning van dit sei­zoen behaald. Op weg naar Hil­versum verwachtten we een pittige wed­strijd, en dat werd het ook. Maar dat we zo’n eclatante over­winning zouden behalen? Nee. SGS-groep 2B zal nog van ons horen!

MDT-5 schaakt tegen HSG 4

MDT-5 schaakt tegen HSG 4

 

Gelijke stand na drie partijen

Als speler kon ik deze keer niet meedoen en kom als teamleider in de mooie speelzaal van het Hilversumse Schaak Genootschap als de strijd daar al een 1½  uur gaande is. De over­winning kondigt zich dan nog niet aan. Opnieuw beëindigt Paul als eerste zijn partij, rond half tien. Op de zesde zet worden de dames geruild, maar Paul kan het licht overwicht niet verder uit­bou­wen. Op de 33e zet wordt het remise op aanbod van Paul. Bij binnenkomst had ik de riante stel­ling van Maarten al gezien. Maar hij moet in het begin niet goed te hebben gestaan. De da­mes worden geruild en Maarten staat 3 pionnen voor. Hij sluit keurig de lijnen voor de witte loper af, laat zijn pionnen oprukken en wint.  Rond half elf verliest ‘herintreder’ Alexander echter zijn partij, en wordt de teamstand gelijk. Hij opent nogal onze­ker en speelt het dan klaar om zijn dame te verliezen. Hij herpakt zich maakt een comeback en wint de dame weer terug. Maar verliest nb door een pion op promotie-tocht niet te stoppen.

 

Drie winstpartijen

In de drie volgende partijen worden de teampunten binnen gehaald. Eerst wint Daniël. Hij kiest voor het Skandinavisch en krijgt zijn favoriete variant op het bord. Hij laat wit een pion winnen, maar be­haalt zelf de tempowinst en trekt gelijk ten aanval. Dat houdt hij vol en weet keurig de overwinning te behalen. David kwam on­ge­veer gelijk uit de opening, koningsin­disch.  Het middelspel is ingewikkeld en tactisch. Maar uiteindelijk staat David een stuk voor en weet het spel langzaam maar zeker naar winst te leiden. Daan haalt kort na elven het vol­gen­de punt binnen. Ook bij hem een koningsindische opening. Het begint met een sämische aan­val, waarbij wit op f3 een pion posteert en als doel lange rokkade en aanval over de ko­nings­vleugel; niet makkelijk voor zwart. Daan had er ook wat problemen mee, maar met twee lopers op g6 en g7 kan hij zijn open koningstelling dichthouden en na pionwinst de partij win­nen.

 

Twee remises

 

De laatste twee partijen worden remise. Ton onze eerste bordspeler moet vaak lastige tegen­stan­ders be­strijden. Ook nu is het een moeilijke, maar interessante partij. Ton ziet met na ruil van een paar lich­te stukken af van rokkade en offert in het middenspel twee pionnen voor va­ge aanvalskansen en matdreigingen. Maar zijn tegenstander verdedigt zich kundig, ontwijkt twee valstrikken, geeft een pion terug, maar overziet een kwaliteitsoffer dat hem weer een plus­pion oplevert. Het materiaal op het bord is danig gereduceerd en met ongelijke lopers wordt er tenslotte besloten tot een onontkoombare remise. Tenslotte behaalt rond  10 voor twaalf ook PieterJan de puntendeling, al hadden we dat tot een half uur daarvoor niet ver­wacht. Hij improviseerde in de opening, wat slecht uitpakte. De tegenstander komt dan steeds beter te staan en PieterJan krokgt het gevoel langzaam maar zeker van het bord geschoven te worden, helemaal opgerold door een compact peleton pionnen. Op den duur staat een loper van PieterJan tegenover vijf pionnen. Dit had zwart moeten winnen, maar hij speelt het eindspel niet goed, en dat moet je tegen PieterJan niet uithalen. Toch nog remise.

 

Een prachtige teamoverwinning: de eerste dus van ons als promovendus. Omdat ik deze keer niet meespeel stellen een paar van die leuke jonge jongens voor, dat ik de volgende keer dan ook maar niet mee doe…. Dat zullen ze merken: ik maak de opstelling!

 

HSG 4 – Moira-Domtoren 5   2½ – 5½

M. Lukacs (Mirko)- A.E. Braams(Ton) (1784) ½ – ½

F.A. Wagenvoorde (Frits) (1682)- D. Schönberger(Daan) (1655) 0 – 1

J.M. van Leeuwen (Han)(1609)- P. van Leeuwenkamp(Paul) (1665) ½ – ½

P. Mars (Paul) (1669) – D. Andel(Daniël) (1537) 0 – 1

H.W.J. Cornelissen (Henk) (1625)- P.J. Mellegers(PieterJan) (1536) ½ – ½

H. Jochems (Huib) (1654)- M. Metz(Maarten) (1513) 0 – 1

P. Guldberg (Preben) (1581)- D. Koops(David) 0 – 1

A.J. Terhorst (Tom) (1706)- A. van Lunteren(Alexander) (1441)1 – 0

 

Rijn de Jonge