Jaarlijkse collecte Rode Kruis: níét op de bar

Berichtje van onze clubgenoot Tia van der Let: Ik ben al vele jaren vrijwilliger bij het Rode Kruis. Sinds ruim 10 jaar coördineer ik de collecteweek in de wijk Wittevrouwen in Utrecht. Vorig jaar nog huis-aan-huis met een fysieke collectebus, nu voor het eerst met een digitale. Doe jij ook een digitale donatie? Daarmee draag je bij aan het lokale werk van het Rode Kruis. Ook bij jou in de buurt zetten onze vrijwilligers zich in. Als het straks weer mogelijk is, helpen ze bij evenementen. Ze ondersteunen de zorg in crisistijd, verspreiden voedselpakketten of bieden hulp bij een evacuatie. Met jouw bijdrage kunnen we mensen in nood blijven helpen. Hopelijk halen we minstens zo veel geld op als in voorgaande jaren.