HET VIJFDE NOG STEEDS IN STIJGENDE LIJN

Begin april behaalden we een afgetekende overwinning op Utrecht 4. Ik denk dat we qua speelkracht een even­wichtiger team zijn. Dat is niet alleen af te lezen aan de rating, maar ook aan de gespeelde partijen. Met deze vierde overwinning in dit voor ons bijzondere seizoen ver­la­ten we zelfs de vijfde en lonkt met nog een wedstrijd voor de boeg een eervolle vierde plaats in SGS-groep 2B.

Daan een dag later als invaller aan de bak bij het vierde voor een nieuw kampioenschap

Daan een dag later als invaller aan de bak bij het vierde voor een nieuw kampioenschap

Ik haalde zelf al na een goed uur het volle punt. Met alle respect voor mijn tegestander , in­val­ler aan Utrechtse zijde, toch moet ik zeggen dat ik het niet zo spannend vond. Als je na een paar zetten in een combinatie al een stuk wint en even later echt twee torens worden weg­ge­ge­ven, mag winst geen enkel probleem zijn. Ik had dus tijd om de ontwikkelingen op de andere borden bij te houden. Ik zag een aantal leuke en spannende partijen. David haal­de 40 minuten na mij het tweede punt binnen. Zijn tegenstander speelde erg passief en diri­geer­de bijna alle stukken naar de achterste rij. Via een leuke penning won David een stuk en toen gaf zijn te­gen­stander ook nog onnodig een kwaliteit weg. Rond half elf won Ewoud in een mooie aan­vals­partij. Er zaten van beide kanten diverse dreigingen, maar die van onze ze­ven­de bord­spe­ler bleken sterker. Vervolgers bracht Daan het vierde punt binnen. Onze kers­ver­se Utrechtse ra­pidkampioen moest tegen ‘good old’ Gerard Verholt flink aan de bak. Het werd een ko­ning’s Indische partij in de sämische variant. Dat  gaf Gerard met wit flinke aanvallende kan­sen, en die nam deze handschoen ook op. Op de ko­ningsvleugel werd de druk flink opge­voerd. Daan won na nauwkeurig verdedigen een pion­ne­tje en creëerde hiermee op de ko­nings­vleugel een verbonden vrijpion. Na dameruil moest zijn tegenstander zijn paard voor twee pionnen geven en kon Daan de partij uittikken.
Zo stond het om kwart voor elf al 4 – 0 voor ons! Onze Utrech­tse opponent haalde uit de res­te­rende vier partijen meer punten en redde daarmee de spreekwoordelijke eer. Even na elf uur ver­loor Daniël, na een taaie, maar spannende partij met prachtige aan­vals­kansen voor beide kan­­ten. Ton haalde kort daarna met een halfje de teamover­win­ning bin­nen. Het was een ener­ve­rende partij met veel tactische wendingen. Ton oefende met wit in de openingsfase druk uit, en zwart offerde een pion om met succes tegendruk te ontwikke­len. Na ruil van de witte lo­pers kwamen zwarts stukken gevaarlijk opzetten en koos Ton voor een stuk­offer, nl. ruil van twee lichte stukken alsmede dameruil. Hij kon met wit vervolgens ge­mak­kelijk afwikkelen naar een remisestelling. Alexander speelde voor de tweede keer mee in dit seizoen, en haalde nu een punt binnen. Daan “onze rapidkampioen himself” –zo vertelt Alex­ander- had hem voor­­dien een mooie opening laten zien op basis van d6 en g6: hij kon de­ze di­rect gebruiken te­gen zijn tegenstander. Alexander zette even later echter zijn eigen loper vast. Hij moest een toren voor een loper offeren om zijn zwarte loper weer vrij te spelen. Met een sterkte aanval kon hij gelukkig een toren winnen en het eindspel met enke­le pionnen meer uitspelen. Hij kwam via deze overwinning met schrik vrij. Paul moest rond half twaalf de vlag strijken. Al vond hij dat zijn tegenstander het niet goed speelde, hij miste zelf de nodige scherpte, deze avond. Zo verzuimde hij op zet 12zelf een kwaliteit te winnen, en op zet 14 vond hij zichzelf te laf om in het centrum door te breken. Met wit zette hij met f4, g4 en h4 een mooie konings­aan­val op, die op zet 19 tot pionwinst en overwicht had moe­ten leiden. Helaas wilde Paul het sneller en mooier doen met een torenoffer: hij had de een­vou­digste verdediging die bestaat –nl offer weigeren- over het hoofd gezien. Dat kostte hem een kwaliteit. Er volgde nog een lange, maar hopeloze strijd, en Paul gaf op met nog enkele mi­nuten op de schaakklok, terwijl twaalf uur op de andere klok snel naderde.

Utrecht 4 – Moira-Domtoren 5  2½ – 5½
J.G.L. van Lent (Hans) (1740)- A.E. Braams(Ton) (1797) ½ – ½
G. Verholt (Gerard) (1718)- D. Schönberger(Daan) (1714) 0 – 1
I. Kleijn (Istvan) (1632)- P. van Leeuwenkamp(Paul) (1659)1 – 0
T. Paijmans (Theo) (1612)- D. Andel(Daniël) (1579)1 – 0
H. Bok (Hidde) (1463)- D. Koops(David) 0 – 1
L.G.E. Kruijt (Linda) (905)- K.T. de Jonge(Rijn) (1508) 0 – 1
A. van Bemmelen van der Plaat(Anita(1372)- E.M. Loots(Ewoud) (1502) 0 – 1
M. Dideren (Maurice) (1263)- A. van Lunteren(Alexander) (1482) 0 – 1

Rijn de Jonge