Elke wedstrijd begint bij nul…

MDT-5.02-12-14.02

Ik geef eerlijk toe, dat ik op 2 december jl. een overwinning voor ons team had verwacht. Maar mis­schien dacht alleen ik er zo over, want ik had dit niet aan mijn teamleden geuit. Ik hoop dat ik de les heb geleerd: doe dat nooit weer. In elke wedstrijd begin je weer bij nul en moet je het resultaat zelf be­ha­len. Als je te makkelijk denkt over de komende wedstrijd heb je niet de juiste men­ta­liteit. Ik had me een beetje georiënteerd op de teamwedstrijden van Woerden 3 dit sei­zoen en dacht: dat moet kun­nen. Nee dus. We gingen met 5-3 de boot in. Nu begonnen we al met achterstand, omdat de oma van Da­niël was overleden: en natuurlijk moet je dan bij de familie zijn. Er zijn belang­rijker zaken dan scha­ken. Op deze korte termijn was er geen invaller meer te regelen.
We hadden een 10-jarige invaller in ons midden: Kylian. Hij was bereid om op een laat moment in te vallen, omdat PieterJan niet mee kon doen. Ik zag een mooie opzet van zijn partij, maar zonder een weggegeven toren en loper kon zelfs Kylian geen brood bakken van deze partij: hij verloor. Zijn tegen­stan­der Arjen van den Berg vertelde hem vroeger van Erwin l’Ami gewonnen te hebben toen die 11 jaar was, en dat hem dat nu niet meer lukt! Wat een aanmoediging! Alexander behaalde vervolgens re­mise tegen een sterkere tegen­stan­der. Hij werd weggespeeld en wat hij ook probeerde, dat werd moei­teloos afgeweerd. Toen Alexander zijn positie als hopeloos taxeerde deed hij zoals hij dat zelf noemt ‘de een of andere maf­fe aanval’: en jawel, hij wist zijn achterstand weg te werken. Hij ziet de daarna behaalde remise zelf als een overwinning. Aan het eerste bord bracht Ton de achterstand te­rug tot één punt. Hij suste zijn tegenstander ‘zoetjesaan in slaap’. Ton liet zijn koning in de beginstand staan en trok via zijn eigen koningsvleugel ten strijde. Toen zijn tegenstander zijn eigen pion­nen­-for­ma­tie ernstig liet ver­zwak­­ken was het eigenlijk al een gelopen wedstrijd. Een op het oog gevaarlijke da­me-uitval kon Ton niet meer verontrusten. Hij won kwaliteit, een zwart paard kwam werkeloos te staan, de pionnen op de zwar­te koningsvleugel gingen verloren en de vlag werd gestreken. Paul Meij­er vindt achteraf dat hij terecht ver­lo­ren heeft. In het middenspel stonden de lichte stukken van zijn te­ge­nstander net wat beter opgesteld en dat kostte Paul twee pionnen. Nog even dacht hij remise te kun­nen halen, maar zijn tegenstander liet zien dat hij daar anders over dacht. Dit seizoen debuteert Ed­gar in ons team. Ik ben blij, dat hij na twee nederlagen een mooie remise haalde. Hij koos voor het Rus­sisch met een aanval van twee lopers en dame op de koningsvleugel. Hij offerde voor die aanval een pion en ruilde een loper in tegen twee pionnen, maar de koning van de tegenstander kon ont­snap­pen. Hij kwam in een eindspel terecht van 5 pionnen tegen 4 pionnen met paard. Omdat het ma­noe­vreren met het paard de tegenstander niet goed afging, kwam Edgar tenslotte terecht in een remi­se­stelling. Paul van Leeuwenkamp behaalde daarna een vol punt. Volgens de blundercontrole van Fritz heeft hijzelf in zijn
  partij drie blunders gemaakt en zijn tegenstander zes. Maar hoe relatief zijn blunders, want Paul vond het zelf een mooie, goede partij. Hij hield zijn tegenstander net zo lang on­der druk tot het barstte. Toen gaf de tegenstander op. Ik zelf was als laatste bezig. Het was lang een vrijwel ge­lijke stelling en mijn tegenstander bood remise aan. Ik schatte mijn eigen positie sterker in, en toekijkende teamgenoten ook; ze vertrokken vast naar huis, want ‘Rijn redt dat wel’. Ja, ja. Maar ik had geen plan, denk ik achteraf. Dat brak me op. Het wer­den een aantal losse zetten, waar mijn te­gen­stander goed van profiteerde.
Het seizoen is nog lang: nieuwe ronden, nieuwe kansen.
Rijn de Jonge

Woerden 3 – Moira-Domtoren 5 5-3
D.A.J. Elsenberg (Daniël) (1568) – A.E. Braams(Ton) (1812) 0 – 1
J. Pronk (Jan) (1549) – NO 1 – 0
W. Vink (Willem) (1590)
– P. van Leeuwenkamp(Paul) (1642) 0 – 1
W.J. Goossens (Wim) (1464) – K.T. de Jonge(Rijn) (1546) 1 – 0
L. de Vos (Leo) (1560) – A.L. van Lunteren(Alexander) (1496) ½ – ½
F.W.V.M. Janssen (Frans) (1483) – P. Meijer(Paul) (1459) 1 – 0
A.J. van den Berg (Arjen) (1561) – Kylian Bijvank (1230) 1 – 0
Th. de Boer (Theo) (1385) – E. Karel(Edgar) (—-) ½ – ½